top of page

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska
pro děti a mládež

Since 2015

Mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska (dále MSVL) pro klavírní dua je určena pro děti a mládež ze základních uměleckých škol, hudebních gymnázií, konzervatoří a akademií v České republice i zahraničí ve věkové hranici od 6 do 26 let.

 

Hlavním cílem této soutěže je podporovat nejen brněnské skladatele a mladé hudební talenty, ale propagovat město Brno jako takové napříč Českou republikou i za hranicemi naší vlasti.

MSVL je chápána jako přípravná soutěž pro Mezinárodní Schubertovu soutěž klavírních duí, kterou založili manželé Lejskovi roku 1978, a která jako taková je ojedinělá na celém světě dodnes.

Propozice soutěže byly sepsány samotným Vlastimilem Lejskem a Emou Jedlička Gogovou. 

bottom of page