top of page

Organizační pokyny k přihlášce

  • Předběžné vyplněné přihlášky (bez uvedení repertoáru a minutáže, stačí pouze kontakt na pedagoga a počet duí v dané kategorii) zasílejte prosím na e-mailovou adresu info@iclbrno.cz do den. měsíc. rok.. Na základě Vámi uvedených informací dostanete notový materiál povinných skladeb. Uzávěrka kompletně vyplněných přihlášek je den. měsíc. rok.

  • Zápisné ve skupině A1-A3 činí 1000 Kč pro české klavírní duo / 50 € pro zahraniční klavírní duo. Zápisné ve skupinách A4-A5 a B1-B3 činí 1500 Kč pro české klavírní duo / 75 € pro zahraniční klavírní duo.

  • Zápisné se bude vybírat na místě v den konání soutěže při prezenci. Platbu za přihlášku též můžete zaslat předem na číslo účtu 2200816847/2010. Do poznámky prosím uveďte název školy nebo dua.

  • V zájmu účastníků je zajištění vízové povinnosti vůči České republice. Pořadatel ICL poskytne veškerou součinnost při získávání víz.

  • Veškeré audio a video záznamy pořízené v průběhu soutěže si pořadatel vyhrazuje užít pro svou potřebu.

Přihláška na MSVL

Thank you for your submission.

bottom of page