top of page

Pravidla soutěže
#msvl2024

  • Soutěž se koná 14. – 16. listopadu 2024 a je jednokolová.

  • Soutěž je vyhlašována ve dvou základních skupinách A (pět kategorií) a B (dvě kategorie). Do skupiny A se řadí žáci soukromé výuky, základních uměleckých škol a amatéři, do skupiny B se řadí studenti hudebních gymnázií, konzervatoří a hudebních akademií.

  • K zařazení do kategorie je závazný věk staršího účastníka k datu 15. listopadu 2024.

  • Na soutěži je možné hrát pouze originální skladby pro čtyři ruce nebo pro dva klavíry či jejich autorizované verze. Porota má právo si vyžádat u méně známých skladeb předložení notového materiálu před zahájením soutěžního kola.

  • Mladší kategorie mohou vybírat povinnou skladbu i z vyšší kategorie. Mladší účastníci mohou soutěžit ve starší kategorii.

  • Hra zpaměti není podmínkou. Nepovoluje se osoba na obracení not. Postavení klavírů proti sobě je neměnné.

  • Porota si vyhrazuje právo na přerušení hry při překročení časového limitu.

  • O udělení cen, mimořádných cen (mimořádná cena za provedení skladby Vlastimila Lejska, mimořádná cena za provedení díla klasicismu, cena posluchačů, cena za nejlepší české duo) a čestných uznání rozhoduje mezinárodní porota. Rozhodnutí poroty je konečné.

  • Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen bude provedeno na závěr každého soutěžního dne.

bottom of page